Berichten

Bart van der Schoot in bestuur BVFN

FranchiseAdviseur Bart van der Schoot (47) treedt toe tot het bestuur van de BVFN. Hij hoopt de branchevereniging nog verder te kunnen professionaliseren. “Het speelveld binnen franchise verandert en de BVFN verandert natuurlijk mee.”

Van der Schoot, directeur/eigenaar van De FranchiseAdviseur, heeft al ruim twintig jaar ervaring in de franchisebranche. Hij volgt advocaat Derk van Dam op (Ludwig en Van Dam Advocaten), die uittreedt uit het bestuur. “De BVFN streeft naar een goed en gelijk speelveld tussen franchisenemers en franchisegevers. Niet ‘wij’ tegen ‘zij’, maar balans en samenwerking. Helaas is die balans er niet altijd, franchisenemers die zich verenigen staan gezamenlijk sterker. Ik heb er veel zin in om de BVFN de komende tijd nog verder te professionaliseren en franchisenemers te helpen met hun vraagstukken.”

Over de BVFN

De BVFN, opgericht in 2014, is een overkoepelend orgaan dat de belangen van zo’n tweeduizend franchisenemers behartigt. Leden komen uit alle gelederen van franchise, van supermarkten tot retail en dienstverlening. “De BVFN zorgt voor evenwicht tussen franchisegevers en – nemers”, vertelt Van der Schoot. “Wij willen een professionele gesprekspartner zijn en waarde toevoegen voor de verschillende aangesloten formules. Het speelveld in franchise verandert door allerlei ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opkomst van webshops, diepere prijsacties en de Nederlandse Franchise Code. Van der Schoot kent deze ontwikkelingen en wil dat de leden hiervan beter op de hoogte zijn en hun rechten en plichten beter kennen.” De BVFN is onafhankelijk en is de enige algemene vereniging van franchisenemers in Nederland.

Bron: De Nationale Franchise Gids

 

BVFN: “samen staan we sterker”

Onlangs heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden bij de BVFN. De heer Bart van der Schoot is per direct toegetreden tot het dagelijkse bestuur van de Branchevereniging. We hebben in de persoon van Bart van der Schoot veel ervaring op het gebied van franchise binnengehaald, aldus Fred van Herk voorzitter van de BVFN.

Woordvoerder

Van der Schoot treedt al geruime tijd op als woordvoerder van diverse franchiseorganisaties en staat hierbij de gelieerde franchisenemers bij zoals o.a. Pearle Opticiens.

‘Vanwege de verdere verharding in het speelveld van franchiseorganisaties én vanwege de franchisecode die geïntroduceerd gaat worden, staat bij veel franchisegevers de druk er vol op om het gewenste rendement te bieden’ aldus van der Schoot. Franchisegever moet vaker en ingrijpender haar beleid aanpassen vanwege gewijzigde marktomstandigheden. Een juiste afstemming met haar gelieerde franchisenemers is hierbij van groot belang. Onvolledigheid, te laat of onjuistheid biedt een bron voor irritatie en problemen. Van der Schoot heeft meerdere franchiseorganisaties in dit proces geholpen om weer op basis van vertrouwen met elkaar aan tafel te gaan en wil deze ervaring delen met de gelieerde franchisenemers van BVFN.

Samenwerkingsverband

In franchise hebben zowel de franchisegever als ook franchisenemers rechten en plichten. De discussie ontstaat vaak bij goede vastlegging van de afspraken (contract en handboek) en het ontbreken van de juiste toegevoegde waarde door franchisegever. Wat gebeurt er met de reclame euro, heb je echt betere condities in de franchise en dergelijke. De individuele franchisenemer staat vaak minder sterk en een collectief samenwerkingsverband helpt om beter gehoord te worden, de BVFN voorziet hierin.

Van der Schoot verwacht dat in de nabije toekomst door de mogelijke wettelijke verankering er meer discussies in de rechtszaal worden uitgevochten. Hij betreurt dit, maar het is soms onvermijdelijk. Een collectief samenwerkingsverband helpt de individuele franchisenemer bij haar rechten en plichten. We verwachten de komende periode flink te groeien met meer aangesloten franchisenemers, aldus van der Schoot.