Artikelen door Erika Slegers

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe franchisewet?

De nieuwe wet franchise is een feit. Nadat de Tweede Kamer twee weken geleden al akkoord had gegeven, heeft nu ook de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de Wet Franchise. De wet gaat in per 1 januari 2021. Maar wat houdt dit in en wat zijn de gevolgen van de nieuwe franchisewet? Franchise als samenwerking  […]

PERSBERICHT: wetsvoorstel Franchise aangenomen door de Tweede Kamer

Franchisenemers: Wet Franchise nu snel invoeren De franchisenemersorganisaties, verenigd in het Franchisenemers Netwerk Nederland, zijn verheugd dat de Tweede Kamer op dinsdag 16 juni jl. met algemene stemmen het wetsvoorstel Franchise aannam. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat moet een einde maken aan de onevenwichtige verhouding tussen franchisenemer en franchisegever. […]

Op de agenda: Procedurevergadering nieuwe wet franchise

De behandeling van de nota van de nieuwe wet franchise staat op de agenda tijdens procedurevergadering van de commissie Economische Zaken en Klimaat. Procedurevergadering nota wet franchise geagendeerd De nota naar aanleiding van het verslag (beantwoording van de vragen van de Kamerleden) is beschikbaar en openbaar geagendeerd op maandag 18 mei 2020, vanaf 16:15 uur. Als agendapunt 4 […]

Corona-regelingen voor (franchise)ondernemers

Gisterenavond heeft het kabinet tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen voor (franchise)ondernemers bekend gemaakt. De Kamer van Koophandel heeft hier de nieuwe regelingen, waar u als ondernemer gebruik van kunt maken, op een rijtje gezet. Wij wensen u als franchisenemer ontzettend veel sterkte toe in deze bizarre tijd. Weet dat wij voor franchisegerelateerde vragen bereikbaar zijn […]

Nieuwe update wetsvoorstel franchise

Op 5 november plaatsten wij een update over het wetsvoorstel franchise. Er zijn nu weer nieuwe ontwikkelingen die wij graag met u delen. Inmiddels heeft de Raad van State positief geoordeeld over het wetsvoorstel en is het voorstel door Mona Keijzer en Sander Dekker naar de Tweede Kamer gestuurd. Mona Keijzer is staatssecretaris van Economische […]

Domino’s: “Geen sprake van breuk met franchisenemers”

Franchiseformule Domino’s is ervan overtuigd dat het conflict met zijn franchisenemers door onderling overleg is op te lossen. “Van een breuk of ondernemers die willen vertrekken is geen sprake“, zegt CEO Misja Vroom tegen RetailTrends. “Er zijn juist genoeg ondernemers die hebben aangegeven te willen groeien.” Retailnews schreef een artikel over deze situatie. Het volledige […]

Status wetsvoorstel franchise

Hoe staat het er voor met het wetsvoorstel franchise? Het wetsvoorstel is 17 juli jl. ingediend bij de Raad van State en momenteel buigt de afdeling Advisering van de Raad van State zich hierover. Dat meldt de nfv. De Nationale Franchisegids plaatste een update. Lees het hele artikel hier!

Nieuwe franchise wetgeving zorgt voor woedende winkelketens

Op 12 juli 2019 heeft staatssecretaris Mona Keijzer het nieuwe franchise wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd. De nieuwe wetgeving is in het leven geroepen om de verhouding tussen franchisegever en franchisenemer zoveel mogelijk gelijk te krijgen. Het is dus voor beide partijen belangrijk om hierover goed geïnformeerd te zijn. Maar wat vinden de […]

Hoofdlijnen concept wetsvoorstel franchise d.d. 12 december 2018

Op 12 december 2018 is een tweede ambtelijk concept wetsvoorstel van de Wet Franchise gepresenteerd. Een eerder concept wetsvoorstel, dat op 12 april 2017 gepubliceerd was, lijkt daarmee vervangen. De hoofdlijnen van het concept wetsvoorstel d.d. 12 december 2018 zijn de volgende: Precontractuele fase:  Afkoelingsperiode en informatieplicht bij aangaan franchiseovereenkomst Minstens vier weken voorafgaand aan het […]

Geen franchiseovereenkomst ondanks benaming

Geen franchiseovereenkomst, ondanks de benaming d.d. 13 december 2018 Niet alles is wat het lijkt. Zelfs als franchisegever en franchisenemer menen dat er sprake is van een franchiseovereenkomst, kan dat juridisch toch anders liggen. De gevolgen kunnen dan zeer vergaand zijn. Vooralsnog is de franchiseovereenkomst niet in de wet geregeld. Alhoewel franchiseovereenkomsten volgens de literatuur […]